Меню сайта
Рубрики
АРМЕНИЯ [40]
- Республика Армения [611]
- Западная Армения [414]
- - Правовой пакет [1]
Правовой пакет Западной армении
- - Паспорт гражданина [5]
- Арцах [233]
- Амшен [28]
Амшен
- Джавахк [36]
- Нахичевань [3]
Армянская Церковь [193]
Армянский язык [12]
ДИАСПОРА [23]
- Российская община [138]
- Московская община [37]
- Европейские общины [37]
- Ближневосточная община [50]
- Американская община [26]
Геноцид [218]
Армянский вопрос [88]
- Ай Дат и АСАЛА [54]
- Фидаи и «Немезис» [16]
- Международные договора [9]
--- Московский договор [15]
Аналитика [161]
Политика [296]
Официоз [22]
- Партии [25]
Великая Победа [18]
Знаменитые армяне [67]
СМИ [49]
Мир [46]
Россия [153]
Европа [96]
США [91]
Ближний Восток [211]
Турция [352]
Азербайджан [247]
Грузия [87]
СНГ [71]
Азия и Африка [0]
Религия [108]
Энциклопедия [10]
Юриспруденция [12]
История [248]
Культура [99]
Литература [31]
Наука & образование [32]
- ИСН [17]
Происшествия [54]
Досуг [5]
- Женский клуб [58]
- Мужской клуб [8]
- Молодёжный клуб [2]
- Детский клуб [0]
- Клуб знакомств [6]
- Здоровье & спорт [68]
- Туризм [9]
- Традиции [30]
- Кулинария [5]
- Увлечения [3]
- Юмор [1]
- Музыка [20]
- Кино [19]
- TV [2]
Экономика [10]
- Банки & бизнес [14]
- Бизнес клуб [3]
- Работа & заработок [0]
Технологии [7]
Авто [3]
Справка [1]
Неопознанное [15]
ВИДЕО [302]
Видео сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2014 » Июль » 31 » Արեւմետեան Հայաստանի Խորհրդարանը մերժեց ԱՀՎԿ եւ Վարչապետի մասին» օրենքի նախագիծը, որպես ԱՀՀ լիովին հակասող փաստաթուղթ
00:50
Արեւմետեան Հայաստանի Խորհրդարանը մերժեց ԱՀՎԿ եւ Վարչապետի մասին» օրենքի նախագիծը, որպես ԱՀՀ լիովին հակասող փաստաթուղթ

 

 АРМИНФОЦЕНТР: Как ранее мы сообщали, из состава Правительства Западной Армении, за провокационную и раскольническую деятельность были выведены некоторые лица, во главе с бывшим министром иностранных дел Арамом Мкртчяном и бывшим министром юстиции Суриком / Грайром Казаряном. Завершающим этапом процесса самоочищения стало решение Национального Собрания (Парламента) Западной Армении об отклонении проекта представленного ими Закона о Правительстве и Премьер-министре Западной Армении, как абсолютно противоречащий здравому смыслу, логике и основам государственного устройства Западной Армении, а также всем ранее принятым правовым нормам Западной Армении.

Արեւմետեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը) մերժեց ներկայացված «Կանոնակարգ ԱՀՀ Կառավարության եւ Վարչապետի մասին» օրենքի նախագիծը, որպես ԱՀՀ պետական համակարգի իրավական–քաղաքական տրամաբանությանը լիովին հակասող փաստաթուղթ:
Ինչպես ԱՀՀ Վտարանդի Կառավարությունը, այնպես էլ ԱՀՀ պետական համակարգի մյուս ինստիտուտները՝ նախագահական եւ խորհրդարանական, պարտավոր են աշխատել եւ առաջնորդվել ԱՀՀ պետական կառուցվածքի մասին Oրենքի դրույթների համաձայն:

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 30.07.2014 թ.

Ո Ր Ո Շ ՈԻ Մ Ը

«Կանոնակարգ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության

 Կառավարության եւ Վարչապետի մասին»

օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահությունը, Մշտական հանձնաժողովները եւ նրանց աշխատանքային խմբերը քննության առնելով սույն օրենքի նախագիծը՝ այն ներկայացրին Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամավորներին քննարկման եւ վերջնական որոշում ընդունելու համար:

Նշենք, որ սույն օրենքի նախագիծը Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության նիստում շրջանառության մեջ է դրել Արդարադատության նախկին նախարար Հրայր / Սուրիկ Ղազարյանը, որը Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության Վարչապետը ներկայացրեց Խորհրդարանի քննարկմանը, որպես օրենսդրական նախաձեռնություն:

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովին (Խորհրդարանին) քննարկմանը ներկայացված վերոնշյալ օրենքի նախագծի վերաբերյալ նշում ենք, որ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովին (Խորհրդարանին) քննության առնելով սույն օրենքի նախագիծը պարզեց, որ`

1. Ներկայացված օրենքի նախագիծը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքի տրամաբանությանը, ինչը դեռեւս 2004 թվականից ընդունված եւ 2014-ին ամբողջացած է՝ «Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքի, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի կանոնակարգի մասին» Արեւմտյան Հայաստանի Օրենքի հիման վրա (07.03.2014թ.), ըստ որի՝ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգը նախագահա-խորհրդարանական համակարգ է:

2. Սա իրավական հիմնական անհամապատասխանությունն է, որովհետեւ մնացյալը, որ շարադրված օրենքի նախագծում՝ շարադրված է այս հիմնական սխալի կառուցվածքային տրամաբանության հիմքի վրա:

3. Օրենքի նախագծի մեջ միտումնավոր սահմանափակված է Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության վարչապետի լիազորությունները, Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) լիազորությունները եւ ակնհայտ միտումնավորությամբ ուռճածված է Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության նախարարների կաբինետի եւ նախարարների լիազորություննները:

4. Մինչդեռ իրականում կառավարության կազմը ներկայացնում է վարչապետը, քննարկման է ընդունում խորհրդարանը եւ հաստատում է նախագահը:

5. Մինչդեռ իրականում կառավարության կազմի մեջ փոփոխությունների խնդիրը քննարկում է խորհրդարանը եւ հաստատում է նախագահը:

6. Մինչդեռ իրականում վարչապետի հրաժարականը նշանակում է կառավարության հրաժարական:

7. Այս ամենը նշանակում է, որ օրենքի նախագծի հեղինակը կամ հեղինակները խնդիր են դրել շրջանցել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի իրավական - քաղաքական բնույթը եւ շրջանառության մեջ դնել եւ օրենքի ուժ տալ մի օրենքի նախագծի, որը հակասում է Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգին եւ կարող է առաջացնել կառավարման ճգնաժամ:

8. Այդ թվում մերժելի է կամայական ձեւով ներմուծված օրենքի նախագծի այն դրույթը, թե օրենքի նախագիծը ուժի մեջ է մինչեւ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումը: Բնականաբար Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ձեւավորվելու է այն տրամաբանության համաձայն, որը Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի իրավական-քաղաքական տրամաբանությունն է, որպես նախագահա-խորհրդարանական համակարգ:

Քննարկելով սույն օրենքի նախագիծը եւ նկատի առնելով վերոհիշյալ փաստերը, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովը (Խորհրդարանը)

ՈՐՈՇՈԻՄ Է`

ա) Մերժել ներկայացված օրենքի նախագիծը, որպես Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի իրավական–քաղաքական տրամաբանությանը լիովին հակասող փաստաթուղթ:

բ) Ինչպես Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարությունը, այնպես էլ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի մյուս ինստիտուտները՝ նախագահական եւ խորհրդարանական, պարտավոր են աշխատել եւ առաջնորդվել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքի մասին Oրենքի դրույթների համաձայն, ընդունված՝ 07.03.2014-ին:

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի Նախագահ`

Արմեն Տեր-Սարգսյան

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի Քարտուղար`

Սաթենիկ Ալեքսանյան

30.07.2014 թ. 

Категория: - Западная Армения | Просмотров: 1856 | Добавил: admin | Теги: Правительство Парламент Зап. Армени, АрмИнфоЦентр ARMINFOCENTER, США Европа, кавказ, Амшенка, Армения Ереван, церковь, Диаспора Геноцид, россия, Турция | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS
Наш-RSS
Реклама

Безлимитная связь для студентов по тарифам вдвое дешевле рыночных
Тел. +7 903 250 47 25
ИА REGNUM - Армения
NEWS.am
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиск по сайту
Видео
Календарь
«  Июль 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Голосование
Самое читаемое
[09.05.2020]
75-летие ПОБЕДЫ. Вечная слава Героям! Рядовые герои Великой Победы
[22.02.2014]
Эксклюзивное интервью Председателя Парламента Западной Армении о Парламенте и задачах армянской диаспорой в вопросе международного признания
[11.07.2013]
Телеканал "Культура": «По следам тайны: Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад»
[07.06.2013]
Декларация о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
[14.11.2012]
ТЕЛЕГОНИЯ: Информационная память о внебрачных сексуальных отношениях и любви. Видео.
[22.10.2012]
Истинное лицо современного ислама: Жестокая казнь за принятие христианства
[03.08.2012]
Вперед Армения! ...Лох Лава... - Առա՛ջ, Հայաստան... զում, զում, զում, զում...Լոխ լավա…или «Золотая» позиция олигархов
[25.07.2012]
Откуда родом Богородица – и за что убили Корюна Нагапетяна?
[17.07.2012]
Армения – Земля Ноя (видео)
[01.07.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «ТАИНСТВЕННЫЙ НАРОД АМАЛЕК – ВЕХИ ИСТОРИИ»
[16.06.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «АМЯНСКИЕ ПУШКАРИ В КАЗАНИ – Дела давно минувших дней»
[27.05.2012]
БРАВО!!! Вардапет (архимадрид) Комитас об армянском происхождении европейских наций и многих тайных страницах истории и мировой цивилизации
[24.04.2012]
ВИДЕО: Массовые акции, посвященные памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г. в Мец Салах
[24.04.2012]
ОБРАЩЕНИЕ участников митинга посвященного памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г.
[14.04.2012]
Обращение АРМИНФОЦЕНТРА к Президенту Армении и Католикосу всех армян по поводу антиармянских и антихристианских провокаций "Луйс Ашхар"
[21.01.2012]
Цитата из книги лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона «В сердцевине морей» об амалеках и армянах
[30.11.2011]
20 лет назад была учреждена Московская армянская община: Грустный экскурс в историю; Позорная роль Гегама Халатяна в стремлении ее разрушить
[24.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - "Амалек – колыбель цивилизации"
[23.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - Бог дает добро на убийство - Кто такие амаликитяне и какое они имеют отношение к армянам?
[24.06.2011]
ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ ЛЕВОНОВСКОЙ ОППОЗИЦИИ: Мартовские погромы 2008 года в Ереване фактически инициировала оппозиция (аудио, видео)
[16.06.2011]
Мысли в слух: 16 июня 2000 года состоялся Учредительный съезд САР
[16.06.2011]
Видео - Страница Истории Союза армян России. Учредительный съезд, 16 июня 2000г., гостиница "Президент-отель", г. Москва.
[31.05.2011]
Позор! Экономическая и политическая элиты Армении: Депутаты Парламента, руководители партий, олигархи (Фото, Имена, Фамилии и ПРОЗВИЩА)
[28.05.2011]
ПОЗОР! Даже турки не могли себе позволить сделать такое: Памятник генералу Андранику в Сочи снесли руководители местного Союза Армян России
[24.05.2011]
Иудейский Азербайджан, или Тайны истории. Записки бывшего жителя города Баку
[24.04.2011]
Заявление Президента АРМИНФОЦЕНТРА Армена Тер-Саркисяна об инициировании в Гаагском трибунале вопроса об осуждении геноцида армян
Наши партнеры
Национальный совет Западной Армении
АМШЕНКА
Ухт Арарати
Все права защищены © 2011 Сайт АрмИнфоЦентр - Главный информационный ресурс Армянской диаспоры.
При полном или частичном использовании материала ссылка (гиперссылка) на АрмИнфоЦентр обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники.
Мнение АрмИнфоЦентр может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов.
АрмИнфоЦентр не несет ответственности за содержание рекламы.
Использование материалов АрмИнфоЦентр в коммерческих целях без письменного разрешения АрмИнфоЦентр не допускается
Конструктор сайтов - uCoz