Меню сайта
Рубрики
АРМЕНИЯ [33]
- Республика Армения [611]
- Западная Армения [412]
- - Правовой пакет [1]
Правовой пакет Западной армении
- - Паспорт гражданина [5]
- Арцах [226]
- Амшен [22]
Амшен
- Джавахк [36]
- Нахичевань [3]
Армянская Церковь [193]
Армянский язык [12]
ДИАСПОРА [23]
- Российская община [138]
- Московская община [37]
- Европейские общины [37]
- Ближневосточная община [50]
- Американская община [26]
Геноцид [217]
Армянский вопрос [88]
- Ай Дат и АСАЛА [53]
- Фидаи и «Немезис» [16]
- Международные договора [9]
--- Московский договор [11]
Аналитика [161]
Политика [295]
Официоз [22]
- Партии [25]
Великая Победа [18]
Знаменитые армяне [67]
СМИ [49]
Мир [43]
Россия [153]
Европа [96]
США [91]
Ближний Восток [211]
Турция [351]
Азербайджан [247]
Грузия [87]
СНГ [71]
Азия и Африка [0]
Религия [107]
Энциклопедия [10]
Юриспруденция [12]
История [248]
Культура [99]
Литература [31]
Наука & образование [32]
- ИСН [17]
Происшествия [54]
Досуг [5]
- Женский клуб [58]
- Мужской клуб [8]
- Молодёжный клуб [2]
- Детский клуб [0]
- Клуб знакомств [6]
- Здоровье & спорт [68]
- Туризм [9]
- Традиции [30]
- Кулинария [5]
- Увлечения [3]
- Юмор [1]
- Музыка [20]
- Кино [19]
- TV [2]
Экономика [10]
- Банки & бизнес [14]
- Бизнес клуб [3]
- Работа & заработок [0]
Технологии [7]
Авто [3]
Справка [1]
Неопознанное [15]
ВИДЕО [302]
Видео сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2013 » Ноябрь » 29 » Западная Армения - международно признанное государство. Юридические и исторические доказательства
18:55
Западная Армения - международно признанное государство. Юридические и исторические доказательства

АРМИНФОЦЕНТР: Предлагаем вниманию наших читателей краткий анализ и перечень 14 основных международных договоров, однозначно подтверждающие международное признание государства Западная Армения, в четко обозначенных границах. Все эти договора имеют юридическую силу и по сей день.
Одновременно напоминаем, что 22 ноября  во всем мире начались выборы в высший законодательный орган - Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении. Голосование заканчивается  в 00-00 часов 1 декабря 2013 года по местному времени. ЦИК обнародует итоги выборов 17 декабря. http://www.western-armenia-election.org/votes/Consultation2013.php 

Статья и перечень документов на армянском языке.

Արեւմտեան Հայաստանի հայերը ձեւավորում են իրենց Խորհրդարանը  

Յուրաքանչյուր ոք, ով պատկանում է մի ազգի ունի պարտականութիոններ կատարելու իրժողովրդի հանդեպ: Ազգն էլ իր հերթին պարտականութիոններ ունի կատարել  բոլորանհատների նկատմամբ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր անհատ պահպանում է  իր ազգային  իրաւունքները, իսկ ազգը' անհատինը:

 ՈՒժը, որ հատատում է պարտականութիոնները և երաշխավորում է իրավունքները' կոչվում է  "Ազգայինիշխանութիոն": 1860 թուականին առաջին անգամ, հատուկ արտոնութիոն տրվեց  Օսմանեան Դռան  կողմից Թուրքա-Հայաստանին, շնորհուեց ազգային իշխանութիոն, Թուրքիոյ հայերի ներքին գործերի վարչութիոն:

 Ազգային իշխանութեան հիմնային սկզբունքներն են  իրավունքները և պարտականութիոնները, որոնք հանդիսանումեն  իրավացիութեան հիմքերը :

 նրա ուժը բաղկացած է ձայների մեծամասնութիոնից, որը օրինականութեան հիմքն է: Ցանկացած ազգայինարձանագրութիոն, որը չի համապատասխանում այս սկզբունքներին, ոչ ստույգ է, ոչ էլ օրինական է :

 Այդ առումով պետք է ընդունել  առաջին ազգային իշխանութիոնը ' Թուրքիայի հայերի, որը ճանաչվել է "ՕսմանեանԴռան" կողմից և  ձևակերպվել է հայ ազգային  սահմանադրութեան կողմից: (1)

 1860 թուականին Հայ ազգային սամանադրութեան հիման վրա ընտրվել են 60 պատգամավորներ, որոնք ներկայացրելեն հայ ժողովրդին’ Օսմանյան Կայսրութեան 50 մարզային ընտրատարածքներում:

ՇՐՋԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ԹԻՎԸ

1. Երուսաղեմ      1

2. Եգիպտոս         1

3. Հալեպ               1

4. Կիպրոս Տարաուս, (Սիս) -1

5. Մարաշ             1

6. Հաճն  1

7. Զեյթոն              1

8. Ատանա            1

9. Եդեսիան          1

10. Ամիդ (Տիգրանակերտ) - 1

11. Քուրդիստան                1

12. Բաղդադ         1

13. Բիթլիս            1

14. Վան 3

15. Աղթամար      1

16. Ղարս              1

17. Մուշ                2

18. Երզնգա           1

19. Բայբուրթ       1

20. Էրզրում (Կարին) - 2

21. Խարբերթ       3

22. Արաբկիր       1

23. Փալու              1

24. Քեղի                1

25. Եղին                1

26. Դիվիգ             1

27. Մալաթիա      1

28. Կարին            1

29. Անթեբ             1

30. Կիլիս              1

31. Շաբին - Կարահիսար - 1

32. Սիվաս (Սեբաստիա) -               1

33. Տոկաթ             1

34. Մարսեվան    2

35. Ամասիա        1

36. Տրապիզոն     1

37. Ջանիգ             1

38. Եզղաթ            1

39. Կեսարիա      1

40. Ղալաթիա      1

41. Կուտաե         2

42. Իզմիր              1

43. Բուրսա           1

44. Բանդերմա    1

45. Նիկոմեդիա   1

46. Ռոդոստո       1

47. Ադրիանապոլիս - 3

48. Յալաշիա       1

49. Մոլդովա        1

50. Վառնա           1

Ընդհանուր       60

______________________

փաստաթղթերի ցանկ

1. Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի  16 -րդ հոդվածում

 2. Բեռլինի պայամանգրի 61 րդ հոդվածում, հետևյալ նահանգներում. Էրզարում, Վան, Բիթլիս, Խարբերդ,Դիարբերքիր եւ Սեբաստիա, որի մակերեսե կազմում է 242 000 կմ ²

 3. 1895 թուականի հուշագրում դեսպանների կողմից նշված է, որ  հայ ժողովրդին վերաբերվող  ռեֆորմների 6նահանգներն ու Կիլիկիան ճանաչված են, որպես Թուրքա - Հայաստան:

 4. Համաձայն 1914 թուականի  փետրվարի 8-ի Ռեֆորմի, որ մի կողմից համաձայնեցված է Թուրքիայի, Գերմանիայի,Ռուսաստանի կողմից, որ ներկայացնում էր Անտանտը և հայերի միջև, մյուս կողմից’ 1913  թուականի  Լոնդոնիդեսպանների համաժողովի համաձայն հռչակել են, որ 6 հայկական նահանգները և Տրապիզոն նահանգը,  կազմում է282000 Կմ² (96000 մղոն) ճանաչվել է Թուրքա-Հայաստան :

 5. Ինչ վերաբերվում է Ատանտի Եռյակին (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան), որ տեղի ունեցավ 1915թուականի մայիսի 24-ին, թուրքական կառավարութիոնը պատասխանատու է համարվում կոտորածների համար,այսինքն'  "նոր հանցագործութիոններ մարդկութեան և քաղաքակրթութեան դեմ"  կատարված Թուրքայի կողմիցհայերի դեմ" :

 6. Համաձայն 1917 թուականի  Դեկտեմբեր ամսվա  հրամանագրի Ռուսաստանը ճանաչեց Արևմտեան Հայաստանիանկախութիոնը (կոչեցեալ Թուրքիա)

 7. 1918 թուականի հոկտեմբերի 30-ին ընդունուած   14-րդ հոդվածի պայմանների համաձայն Մուդրոսիզինանդադարը Թուրքիայի և դաշնակից երկրների հետ, նշում է 6 նահանգները այս կերպ. "6 Հայկական նահանգներ",  16 րդ հոդվածում նշում է Կիլիկիան:

 8. 1920 թուականի փետրվարի 19-ի Փարիզի համագումարի համաձայն դաշնակից երկրները ճանաչում ենԱրեւմտեան Հայաստանը (կոչեալ Թուրքիա), որպես անկախ հայկական պետութեան անբաժան մաս:

 9. "Խաղաղութեան պայմանների" նախաբանի համաձայն, որը հետագայում դարձավ Սեւրի դաշնագրի նախաբանը, Հայաստանը նշված է դաշնակից ուժերի միջև : Հայկական Պետութիոնը նույնպես "դէ յուրէ" ճանաչվել է 1920 թուականի մայիսի 20-ին թուրքական պատվիրակութիոնը կանչվել է խորհրդաժողովի կողմից, որպեսզի ընդունի "Խաղաղութեան պայմանները", որտեղ դաշնակից երկրների մեջ ընդգրկված էին նաև Հայկական Պետութեան ներկայացուցիչները:

 10. Ըստ Սևրի Դաշնագրի 88-րդ հոդվածի, Թուրքիան հայտարարում է, որ  ինչպես մնացած դաշնակից ուժերը, ինքն էլ է  ճանաչում է Հայաաստանը, որպես ազատ և  անկախ Պետութիոն:

 11. 1920 թուականի հոյեմբերի 22-ին  իրավարար վճռի համաձայն ' Նախագահ Վուդրո Վիլսոն գծեց Արեւմտեան Հայաստանի սահմանները :

 12. 1921 թուականի մարտին Լոնդոնի համաժողովում Գերագույն խորհրդը ճանաչեց հայ ժողովրդին, որպես Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդ,որն իրավունք ունի կառուցել իր անկախ ազգային օջախը :

 13. 1960 թուականի դեկտեմբերի 14-ին ըստ Գլխավոր վեհաժողովի, երկրներին  Անկախութեան  շնորհման ևգաղութացված ժողովրդների  հռչակագրի բանաձևի 1514 (XV) համաձայն (2)

 14. 2007 թուականի սեպտեմբերի 13-ին Միջազգային Ազգերի Կազմակերպութեան շրջանակներում  ըստ բնիկժողովրդների իրավունքների հռչակագրի ընդունված 144 Պետութիոնների կողմից :

 Չնայած միջազգային ճանաչման տարափին, միայն Եվրոխորհրդարանը 1987 թուականի հունիսի 18-ին մերժեցՀայկական հարցի(3)  քաղաքական լուծումը ըստ Բանաձևի երկրորդ հոդվածի, Արեւմտեան Հայաստանի հայերիանքակտելի իրավունքները' ընդունելով հետեւեալ բանաձևը "ընդգծում է, որ ճանաչելով այս պատմականիրադարձութիոնները, որպես ցեղասպանութիոն, չի կարող առաջացնել քաղաքական, իրավական, կամ նյութականկարգի պահանջներ այժմեան Թուրքիային:

 Ավելի վատ, Թուրքիան և Կովկասի Հայաստանի Հանրապետութիոնը փորձեցին ընդհանրապես անտեսելԱրեւմտեան Հայաստանի հայերի իրավունքները վերջնականապես Հայկական հարցը, ստորագրելով հայ-թուրքականարձանագրութիոնները, որ արձանագրվեց (ներկայացվեց ժողովրդին) 2009 թուականի սեպտեմբերի 1-ին: (5)

 Այդ ժամանակից ի վեր հիմնվելով'

 ա)  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի պաշտոնական որոշման (ընդունված 2004 թուականի դեկտեմբերի14-ին)(6), Հռչակագիրը "Արեւմտեան Հայաստանի Հայերի իրավունքների" վերաբերյալ (ընդունված 2007 թուականիհունվարի  20-ին) (7)

 բ) Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան ստեղծումը (ընդունված 2011 թուականի փետրվարի  4-ինև համապատասխան Պետութեան կառուցման որոշումների (ընդունված 2011 թուականի մարտի 2-ին) (8)

 գ) որոշում Արևմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդարան սգտեղծելու մասին, ընդունված Արևմտեան Հայաստանի5-րդ Վեհաժողովում (30 նոյեմբեր, 2012 թուական) (9)

 Հայտարարելով, որ ամեն տեսակի բարոյական եվ իրավական տեսակետից սխալ է թուրքականկառավարութիոններին հայերի 1894-1923 թվականների ցեղասպանութեան համար խրախուսանքի ճանաչումը, որնտակն ու վրա արեց արեւմետան Հայաստանում բնակվող ազգերի հարաբերութիոնները :

 Արեւմտեան Հայաստանի հայերը այսօր չեն կարող դեմ հանդես գալ իրենց օրիանականիրավունքներին,հալածանքների, ոչնչացման և թալանի հետեւանքով  նրանց քանակը նվազել է, նրանց հողերն ուտարածքները բռնագրավվել են, որ կատարվել է երեք թուրք իրավահաջորդ կառավարութիոնների կողմից:

 Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի իրավասութիոնը տարածվում է պետության տարածքի իրավունքով' ( դեյուրէ) բռնագրավված Արեվմտեան Հայաստանի և գավառների վրա, որոնք (դէ ֆակտո) ճանաչված են, որպեսհայկական գավառներ:

 Հաշվի առնելով հետևյալը'

 ա) Ամերիկայի Միացեալ Նահագների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը' Թուրքիայի և Արեւմտեան Հայաստանի միջև սահմանը (22 նոյեմբեր? 1920)

 բ) Պատմական Հայաստանը, որն ընդգրկում է անկախ Արեւմետեան Հայաստանը և  հայկական Կիլիկիան,  1960 թուականի դեկտեմբերի 14-ի  Գլխավոր վեհաժողովի, "երկրներին  Անկախութեան  շնորհման և գաղութացված ժողովրդների"  հռչակագրի բանաձևի 1514 (XV) համաձայն :

 գ) Որպեց բնաիկ ժողովուրդ Արեւմտեան Հայաստանի հայերը  իրենց պատմական, ծագումնաբանական,պատմական, մշակույթային,  անքակտելի և անժխտելի   իրավունքների տերն են'   Միջազգային ԱզգերիԿազմակերպութեան շրջանակներում, բնիկ ժողովրդների իրավունքների հռչակագրի համաձայն' ընդունուած 2007թուականի սեպտեմբերի 13-ին:

 Իրավասութիոնը տարածվում է ստորև նշուած տարածքներում և գավառներում

 1. Վան

 2. Բիթլիս

 3. Էրզրում

 4. Տրապզոն (Համշեն)

 5. Սիվաս (Սեբաստիա)

 6.  Դիարբերկիր (Տիգրանակերտ)

 7. Խարպուտ (Խարբերթ)

 8. Կիլիկիա (այդ թվում' Կեսարիա, Մարաշ, Ադանա, Այնթափ, Անտիոք)

 9. Ղարս (Սուրմալու)

 10. Ջավախեթի

 11. Նախիջեւան

  2013 թուականի մայիսի 24ին ինտերնետային համակարգով սկսվեց Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիների,ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպութիոնների և հայրենակցական կազմակերպութիոններիընտրացուցակներում գրանցման գործողությունները, որպեսզի մասնակցեն Արեւմտեան Հայաստանի ԱզգայինԺողովի (խորհրդարանի) պատգամավորների ընտրութիոններին: Արեւմտեան  Հայաստանի (հայրենիք)քաղաքացիներ են նրանք, ովքեր կարող են ապացուցել իրենց ծագումը Հայրենիքի (Արեւմտեան Հայաստան)ծննունդով, եթե  անգամ մի քանի սերունդներ հետո հաստատում են, որ ծնողներից որևէ մեկը Արևմտեանհայաստանից է (գենետիկորեն):

 Այնուհետև, 2013 թուականի հունիսի 1ին սկսվեց Արեւմտեան Հայաստանի թեկնածուները, որոնք ցանականում են ընտրվել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամավոր քաղաքացիների ձայներիհայտերով, որն հիմնված է հատուկ բանաձևվի վրա, որտեղ նշված են գրանցվելու պայմանները :

 Թեկնածուների գրանցումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 22-ը  մինչև 24:00 ինտերնետայինկայքի միջոցով:

 Ընտրութիոնները սկսվեցին 2013 թուականի նոյեմեբերի 22-ին ժամը 00:00 Կարինից մինչև դեկտեմբերի 1-ը 00:00 (կենտրոնական ընտրական կայքում, կամ գրավոր ձևով):

 Ընտրութիոնների արդյոնքները կհաստատվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից և  կհրատարակվեն2013 թուականի դեկտեմբերի 17-ին:

 Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ձեւավորումը կազմում է պետութեան հիմնադիրմեխանիզմներից մեկն է, այդ թվում Սահմանադրութեան նախագիծը, որն հաստատում է Արևւմտեան ՀայաստանիԱզգային Ժողովի (Խորհրդարանի) առաջին նիստը օրը :

 Քուեարկութիոնների արդյունքնում (10)ընտրված  պատգամավորների խումբը (11) բաղկացած է 64 թեկնածուներից,որոնք կարող են ծառայել (նիստերին մասնակցել) 5 տարի: Նրանք պետք է վերջնականապես հաստատվեն րեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի կողմից, որն Արեւմտեան Հայաստանի Պետութեան բարձրագույնմարմինն է:

__________________________________

Источник: ОФициальный сайт Национального Совета и Правительства Западной Армении

Категория: - Западная Армения | Просмотров: 1314 | Добавил: admin | Теги: Россия Москва, Карабах, Армения Ереван, Амшенка, кавказ, церковь, ARMINFOCENTER, Диаспора Геноцид, АрмИнфоЦентр, Турция | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS
Наш-RSS
Реклама

Безлимитная связь для студентов по тарифам вдвое дешевле рыночных
Тел. +7 903 250 47 25
ИА REGNUM - Армения
NEWS.am
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиск по сайту
Видео
Календарь
«  Ноябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Голосование
Самое читаемое
[09.05.2020]
75-летие ПОБЕДЫ. Вечная слава Героям! Рядовые герои Великой Победы
[22.02.2014]
Эксклюзивное интервью Председателя Парламента Западной Армении о Парламенте и задачах армянской диаспорой в вопросе международного признания
[11.07.2013]
Телеканал "Культура": «По следам тайны: Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад»
[07.06.2013]
Декларация о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
[14.11.2012]
ТЕЛЕГОНИЯ: Информационная память о внебрачных сексуальных отношениях и любви. Видео.
[22.10.2012]
Истинное лицо современного ислама: Жестокая казнь за принятие христианства
[03.08.2012]
Вперед Армения! ...Лох Лава... - Առա՛ջ, Հայաստան... զում, զում, զում, զում...Լոխ լավա…или «Золотая» позиция олигархов
[25.07.2012]
Откуда родом Богородица – и за что убили Корюна Нагапетяна?
[17.07.2012]
Армения – Земля Ноя (видео)
[01.07.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «ТАИНСТВЕННЫЙ НАРОД АМАЛЕК – ВЕХИ ИСТОРИИ»
[16.06.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «АМЯНСКИЕ ПУШКАРИ В КАЗАНИ – Дела давно минувших дней»
[27.05.2012]
БРАВО!!! Вардапет (архимадрид) Комитас об армянском происхождении европейских наций и многих тайных страницах истории и мировой цивилизации
[24.04.2012]
ВИДЕО: Массовые акции, посвященные памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г. в Мец Салах
[24.04.2012]
ОБРАЩЕНИЕ участников митинга посвященного памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г.
[14.04.2012]
Обращение АРМИНФОЦЕНТРА к Президенту Армении и Католикосу всех армян по поводу антиармянских и антихристианских провокаций "Луйс Ашхар"
[21.01.2012]
Цитата из книги лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона «В сердцевине морей» об амалеках и армянах
[30.11.2011]
20 лет назад была учреждена Московская армянская община: Грустный экскурс в историю; Позорная роль Гегама Халатяна в стремлении ее разрушить
[24.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - "Амалек – колыбель цивилизации"
[23.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - Бог дает добро на убийство - Кто такие амаликитяне и какое они имеют отношение к армянам?
[24.06.2011]
ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ ЛЕВОНОВСКОЙ ОППОЗИЦИИ: Мартовские погромы 2008 года в Ереване фактически инициировала оппозиция (аудио, видео)
[16.06.2011]
Мысли в слух: 16 июня 2000 года состоялся Учредительный съезд САР
[16.06.2011]
Видео - Страница Истории Союза армян России. Учредительный съезд, 16 июня 2000г., гостиница "Президент-отель", г. Москва.
[31.05.2011]
Позор! Экономическая и политическая элиты Армении: Депутаты Парламента, руководители партий, олигархи (Фото, Имена, Фамилии и ПРОЗВИЩА)
[28.05.2011]
ПОЗОР! Даже турки не могли себе позволить сделать такое: Памятник генералу Андранику в Сочи снесли руководители местного Союза Армян России
[24.05.2011]
Иудейский Азербайджан, или Тайны истории. Записки бывшего жителя города Баку
[24.04.2011]
Заявление Президента АРМИНФОЦЕНТРА Армена Тер-Саркисяна об инициировании в Гаагском трибунале вопроса об осуждении геноцида армян
Наши партнеры
Национальный совет Западной Армении
АМШЕНКА
Ухт Арарати
Все права защищены © 2011 Сайт АрмИнфоЦентр - Главный информационный ресурс Армянской диаспоры.
При полном или частичном использовании материала ссылка (гиперссылка) на АрмИнфоЦентр обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники.
Мнение АрмИнфоЦентр может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов.
АрмИнфоЦентр не несет ответственности за содержание рекламы.
Использование материалов АрмИнфоЦентр в коммерческих целях без письменного разрешения АрмИнфоЦентр не допускается
Конструктор сайтов - uCoz