Меню сайта
Рубрики
АРМЕНИЯ [33]
- Республика Армения [611]
- Западная Армения [412]
- - Правовой пакет [1]
Правовой пакет Западной армении
- - Паспорт гражданина [5]
- Арцах [226]
- Амшен [22]
Амшен
- Джавахк [36]
- Нахичевань [3]
Армянская Церковь [193]
Армянский язык [12]
ДИАСПОРА [23]
- Российская община [138]
- Московская община [37]
- Европейские общины [37]
- Ближневосточная община [50]
- Американская община [26]
Геноцид [217]
Армянский вопрос [88]
- Ай Дат и АСАЛА [53]
- Фидаи и «Немезис» [16]
- Международные договора [9]
--- Московский договор [11]
Аналитика [161]
Политика [295]
Официоз [22]
- Партии [25]
Великая Победа [18]
Знаменитые армяне [67]
СМИ [49]
Мир [43]
Россия [153]
Европа [96]
США [91]
Ближний Восток [211]
Турция [351]
Азербайджан [247]
Грузия [87]
СНГ [71]
Азия и Африка [0]
Религия [107]
Энциклопедия [10]
Юриспруденция [12]
История [248]
Культура [99]
Литература [31]
Наука & образование [32]
- ИСН [17]
Происшествия [54]
Досуг [5]
- Женский клуб [58]
- Мужской клуб [8]
- Молодёжный клуб [2]
- Детский клуб [0]
- Клуб знакомств [6]
- Здоровье & спорт [68]
- Туризм [9]
- Традиции [30]
- Кулинария [5]
- Увлечения [3]
- Юмор [1]
- Музыка [20]
- Кино [19]
- TV [2]
Экономика [10]
- Банки & бизнес [14]
- Бизнес клуб [3]
- Работа & заработок [0]
Технологии [7]
Авто [3]
Справка [1]
Неопознанное [15]
ВИДЕО [302]
Видео сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2013 » Апрель » 23 » ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ՝ ՅՂՈՒԱԾ ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵ
21:50
ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ՝ ՅՂՈՒԱԾ ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵ
АРМИНФОЦЕНТР: ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՏԱՐԱՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՏԱՐԱՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ 
ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ԴԻՄՈՒՄԸ՝ ՅՂՈՒԱԾ ՝ ՅՂՈՒԱԾ 
ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ ՊՐՆ. ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԻՒԼԻՆ 
ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ 
06689 ՉԱՆԳԱՅԱ 06689 ՉԱՆԳԱՅԱ ՉԱՆԳԱՅԱ ---- ԱՆԳԱՐԱ / ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՆԳԱՐԱ / ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՆԳԱՐԱ / ԹՈՒՐՔԻԱ 
23.04.2013 թ.
Պրն. Նախագահ 
Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի բնաջնջման պետական ծրագիրը, որ 
Օսմանեան կայսրութեան օրօք ու Ձեզ նախորդող թուրքական յաջորդական 
հանրապետութիւններու կողմէ ի գործ դրուեցան՝՝՝՝ պատճառ հանդիսացան գրեթէ 2 միլիոն 
հայոց սպանդին եւ միլիոնաւոր տարագիրներու, 1894 – 1923 թթ. տարեշրջաններուն, որոնցմէ 
ծնած սերունդներս սփռուած ենք աշխարհով մէկ՝՝՝՝ հակառակ մեր կամքին ու ցանկութեան: 
Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի պատմական այս յիշողութիւնը ազգային 
հաւաքական անհանգստութեան պատճառ է եւ խորազդու իրողութիւն: 
Այս հանգամանքը կը պահանջէ խիզախ, իրապաշտ եւ իրաւական լուծումներ: 
Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի դէմ իրագործուած ոչնչացման 
ցեղասպանական ոճրագործութիւնները, լայնածաւալ առումով, 1890-ական թուականներէն 
հայ եւ թուրք ժողովուրդներու միջեւ բաժանման վիհ մը ստեղծած են, զոր կը խռովէ 
յատկապէս թուրք հասարակութեան գիտակցութիւնը, մասնաւորաբար վերջին 
ժամանակներուն, քանի որ թէ՛՛՛՛ մտաւորական, թէ՛՛՛՛ քաղաքական ասպարէզի գործիչները 
հետզհետէ առաւելաբար կ'անդրադառնան պատմական ճշմարտութեան հանդէպ անժխտելի 
դիրքորոշման հրամայականին: 
Պրն. Նախագահ, պէտք է ընդունիլ այս իրողութիւնը, անվարան: 
Պէտք է ընդունիլ այն փաստը, որ Օսմանեան Թուրքիան հանցաւոր է Արեւմտեան 
Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի նկատմամբ իրակացուած ցեղասպանութեան՝՝՝՝ 
«մարդկայնութեան եւ քաղաքակրթութեան դէմ ոճիրի» յանցանքով, հետեւաբար այսօրուայ 
Թուրքիան, իբրեւ իրաւայաջորդ պետութիւն, պատասխանատու է այդ արարքի համար: 
Պրն. Նախագահ, թոյլ տուէք Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այն ճշմարտութեան վրայ, որ 
հայոց դէմ կատարուած ցեղասպանական ոճիրը շարունակաբար տեղի ունեցած է նոյնիսկ 
բռնի կրօնափոխուած հայորդիներու հանդէպ, ինչպէս 1937 – 38 թուականներուն, Տերսիմի 
կոտորածին, որոնց հետ նահատակուեցան դարձեալ ՀԱՅԵՐ: 2
Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդի յետցեղասպանութեան սերունդներս կը 
շարունակենք ամրօրէն կառչած մնալ մեր պահանջատիրութեան արդար հիմքերուն, եւ 
իրաւազրկուած հայութիւնը անպայմանօրէն իրաւահատուցում կը պահանջէ իր պատմական, 
մշակութային եւ ազգային բոլոր կորուստներուն համար: 
Ըստ այնմ, հրամայական է ընդունիլ Հայերու ցեղասպանութեան անհերքելի 
ճշմարտացիութեան փաստը եւ անցնիլ բաւարարելու Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ հայ 
ժողովուրդի պահանջները: 
Այն ժամանակ միայն թուրք ժողովուրդը պիտի ազատուի պատմութեան ծանրակշիռ բեռէն՝՝՝՝ 
բաց ճակատով կանգնելու բոլոր այն ժողովուրդներու առաջ, որոնց կարգին կ'ուզեք դասուիլ: 
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը եւ Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի 
Կառավարութիւնը նախորդող նամակներով Ձեր ուշադրութեան յանձնած է միջազգային 
արդարադատական ու մարդկային իրաւանց կառոյցներու հերթական ճանաչումները: 
Դրանք հետեւյալն են. 
Ա) Թուրքիոյ կողմէ իրականացուած ցեղասպանութեան փաստը կը բաժնուի երեք 
ժամանակաշրջաններու: 
1. 1894 – 1896 թթ. Ապտիւլ Համիտ Բ.-ի կողմէ կատարուած ցեղասպանութիւնը, 
2. 1909 թ. Հայկական Կիլիկիոյ՝՝՝՝ ջարդերը, աւելի ծանօթ, Ատանայի ջարդերը, որոնք 
գործադրուեցան երիտթուրքերու վարչակարգի կողմէ, 
3. 1915 – 1923 թթ. երիտթուրքերու եւ քեմալական կառավարութեանց կատարած 
ցեղասպանութիւնը: 
Բ) Ըստ այնմ, Թուրքիոյ Հանրապետութեան կառավարութենէն կը պահանջուի 1894 – 1923 թթ. 
հայերու դէմ պետականօրէն ծրագրուած եւ իրականացուած ցեղասպանութեան փաստի 
ամբողջական ճանաչումը, հիմնուած պատմական-իրաւական արխիւային փաստաթուղթերու 
վրայ: 
1. 1894 – 1897 թթ. «Հայկական Հարցեր», ֆրանսական պետութեան արխիւները: 
2. «1915 թ. Մայիս 24-ին Երրեակ Համաձայնութեան տէրութիւնները՝՝՝՝ Մեծն Բրիտանեան, 
Ֆրանսան եւ Ռուսաստանը առաջինն էին, որոնք հանդէս եկան Օսմանեան կառավարութեան 
կողմէ հայերու բնաջնջման քաղաքականութեան դէմ համատեղ մէկ յայտարարութեամբ, որով 
Օսմանեան կառավարութեան կողմէ հայերու նկատմամբ ի գործ դրուած բռնութիւններն ու 
ջարդերը որակեցին իբրեւ՝ Թուրքիոյ նոր ոճիրները՝ ընդդէմ մարդկայնութեան եւ 
քաղաքակրթութեան»: 
3. 1919 թ. Կ. Պոլսոյ Ռազմական յատուկ ատեանի վճիռները: 
4. 1965 – 2010 թթ. Հայերու ցեղասպանութիւնը դատապարտած պետութիւններու ցանկը: 
5. 1984 թ. Ժողովուրդներու մշտական ատեանի վճիռը: 
6. 1985 թ. ՄԱԿ-ի մարդկային իրաւանց ենթայանձնախումբի որոշումը: 3
7. 2007 թ. «Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու մասին» Հռչակագիրը: 
8. 2011 թ. Արժանթինի Գերագոյն ատեանի վճիռը: 

Պրն. Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Արեւմտեան Արեւմտեան Հայաստանի Հայաստանի Հայաստանի Ազգային Ազգային Ազգային Խորհուրդի Խորհուրդի Խորհուրդի Նախագահ Նախագահ Նախագահ 
Պրն. Տիգրան ՓԱՇԱԲԵԶԵԱՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան Վտարանդի Կառավարութեան Վտարանդի Կառավարութեան Վարչապետ

Категория: - Западная Армения | Просмотров: 1328 | Добавил: admin | Теги: Ереван, АрмИнфоЦентр, армения, ARMINFOCENTER, церковь, кавказ, геноцид, Карабах, Арарат, Диаспора | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS
Наш-RSS
Реклама

Безлимитная связь для студентов по тарифам вдвое дешевле рыночных
Тел. +7 903 250 47 25
ИА REGNUM - Армения
NEWS.am
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиск по сайту
Видео
Календарь
«  Апрель 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Голосование
Самое читаемое
[09.05.2020]
75-летие ПОБЕДЫ. Вечная слава Героям! Рядовые герои Великой Победы
[22.02.2014]
Эксклюзивное интервью Председателя Парламента Западной Армении о Парламенте и задачах армянской диаспорой в вопросе международного признания
[11.07.2013]
Телеканал "Культура": «По следам тайны: Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад»
[07.06.2013]
Декларация о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
[14.11.2012]
ТЕЛЕГОНИЯ: Информационная память о внебрачных сексуальных отношениях и любви. Видео.
[22.10.2012]
Истинное лицо современного ислама: Жестокая казнь за принятие христианства
[03.08.2012]
Вперед Армения! ...Лох Лава... - Առա՛ջ, Հայաստան... զում, զում, զում, զում...Լոխ լավա…или «Золотая» позиция олигархов
[25.07.2012]
Откуда родом Богородица – и за что убили Корюна Нагапетяна?
[17.07.2012]
Армения – Земля Ноя (видео)
[01.07.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «ТАИНСТВЕННЫЙ НАРОД АМАЛЕК – ВЕХИ ИСТОРИИ»
[16.06.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «АМЯНСКИЕ ПУШКАРИ В КАЗАНИ – Дела давно минувших дней»
[27.05.2012]
БРАВО!!! Вардапет (архимадрид) Комитас об армянском происхождении европейских наций и многих тайных страницах истории и мировой цивилизации
[24.04.2012]
ВИДЕО: Массовые акции, посвященные памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г. в Мец Салах
[24.04.2012]
ОБРАЩЕНИЕ участников митинга посвященного памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г.
[14.04.2012]
Обращение АРМИНФОЦЕНТРА к Президенту Армении и Католикосу всех армян по поводу антиармянских и антихристианских провокаций "Луйс Ашхар"
[21.01.2012]
Цитата из книги лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона «В сердцевине морей» об амалеках и армянах
[30.11.2011]
20 лет назад была учреждена Московская армянская община: Грустный экскурс в историю; Позорная роль Гегама Халатяна в стремлении ее разрушить
[24.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - "Амалек – колыбель цивилизации"
[23.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - Бог дает добро на убийство - Кто такие амаликитяне и какое они имеют отношение к армянам?
[24.06.2011]
ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ ЛЕВОНОВСКОЙ ОППОЗИЦИИ: Мартовские погромы 2008 года в Ереване фактически инициировала оппозиция (аудио, видео)
[16.06.2011]
Мысли в слух: 16 июня 2000 года состоялся Учредительный съезд САР
[16.06.2011]
Видео - Страница Истории Союза армян России. Учредительный съезд, 16 июня 2000г., гостиница "Президент-отель", г. Москва.
[31.05.2011]
Позор! Экономическая и политическая элиты Армении: Депутаты Парламента, руководители партий, олигархи (Фото, Имена, Фамилии и ПРОЗВИЩА)
[28.05.2011]
ПОЗОР! Даже турки не могли себе позволить сделать такое: Памятник генералу Андранику в Сочи снесли руководители местного Союза Армян России
[24.05.2011]
Иудейский Азербайджан, или Тайны истории. Записки бывшего жителя города Баку
[24.04.2011]
Заявление Президента АРМИНФОЦЕНТРА Армена Тер-Саркисяна об инициировании в Гаагском трибунале вопроса об осуждении геноцида армян
Наши партнеры
Национальный совет Западной Армении
АМШЕНКА
Ухт Арарати
Все права защищены © 2011 Сайт АрмИнфоЦентр - Главный информационный ресурс Армянской диаспоры.
При полном или частичном использовании материала ссылка (гиперссылка) на АрмИнфоЦентр обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники.
Мнение АрмИнфоЦентр может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов.
АрмИнфоЦентр не несет ответственности за содержание рекламы.
Использование материалов АрмИнфоЦентр в коммерческих целях без письменного разрешения АрмИнфоЦентр не допускается
Конструктор сайтов - uCoz