Меню сайта
Рубрики
АРМЕНИЯ [31]
- Республика Армения [607]
- Западная Армения [388]
- - Правовой пакет [1]
Правовой пакет Западной армении
- - Паспорт гражданина [5]
- Арцах [220]
- Амшен [11]
Амшен
- Джавахк [36]
- Нахичевань [3]
Армянская Церковь [193]
Армянский язык [12]
ДИАСПОРА [23]
- Российская община [137]
- Московская община [37]
- Европейские общины [37]
- Ближневосточная община [50]
- Американская община [26]
Геноцид [203]
Армянский вопрос [76]
- Ай Дат и АСАЛА [52]
- Фидаи и «Немезис» [16]
- Международные договора [9]
--- Московский договор [10]
Аналитика [155]
Политика [295]
Официоз [22]
- Партии [25]
Великая Победа [18]
Знаменитые армяне [66]
СМИ [49]
Мир [43]
Россия [153]
Европа [93]
США [91]
Ближний Восток [211]
Турция [351]
Азербайджан [247]
Грузия [87]
СНГ [71]
Азия и Африка [0]
Религия [107]
Энциклопедия [10]
Юриспруденция [12]
История [248]
Культура [98]
Литература [31]
Наука & образование [29]
- ИСН [17]
Происшествия [54]
Досуг [5]
- Женский клуб [58]
- Мужской клуб [8]
- Молодёжный клуб [2]
- Детский клуб [0]
- Клуб знакомств [6]
- Здоровье & спорт [68]
- Туризм [9]
- Традиции [30]
- Кулинария [5]
- Увлечения [3]
- Юмор [1]
- Музыка [18]
- Кино [19]
- TV [2]
Экономика [10]
- Банки & бизнес [14]
- Бизнес клуб [3]
- Работа & заработок [0]
Технологии [7]
Авто [3]
Справка [1]
Неопознанное [15]
ВИДЕО [302]
Видео сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2017 » Апрель » 23 » Թուրքերեն - BİLDİRİ Ermenilere yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamen
21:29
Թուրքերեն - BİLDİRİ Ermenilere yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamen

ARMINFOCENTER: О стратегии Республики Западная Армения относительно вопросов признания и осуждения Геноцида армян и возмещения за него. 
(Заявление Национального Собрания (Парламента) Западной Армении)

На турецком языке

BİLDİRİ  Ermenilere yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosunun stratejisi hakkında.

Ermeni Halkına yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosunun stratejisi aşağıdaki soruların net cevapları üzerinde inşa edilmiştir:

Ermenilere yapılan Soykırım 1896, 1909, 1915, 1919 yıllarında mahkum edilmiştir. Ermenilere yapılan Soykırımı tanımak ve tekrar mahkum etmek meselesi nereden ortaya çıktı?

–Ermenilere yapılan soykırım hangi tarihlerde gerçekleştirilmiş, kim gerçekleştirmiş ve Ermenilere yapılan Soykırımın kronolojisini nasıl sıralayabiliriz?

–Ermenilere yapılan Soykırım sonucunda Ermenilere ve Ermenistan’a verilen zararlar nelerdir? Acaba bu zararlar hesaplandı mı, yani başka bir deyişle tazminat paketi mevcut mu?

1. Ermeni halkına yapılan Soykırım 1894 -1923 yıllarında, üç farklı Türk hükümeti tarafından (Osmanlı, Jön Türk ve Kemalist) gerçekleştirilmiştir.

Ermenilere yapılan Soykırım 1896, 1909, 1915, 1919 tarihlerinde mahkum edilmiştir.

1894 – 96 yıllarında Sultan II. Abdülhamid’in organize ettiği katliamlar sonucunda 300.000 Ermeni katledildi, 200.000'den fazla Ermeni zorla Müslümanlaştırıldı, 100.000 Ermeni de göç yoluna düştü.Ermenilere yapılan katliamları Osmanlı ordusu, Hamidiye alayları, Jandarma ve Müslüman çeteler gerçekleştirdi. Sultan II. Abdülhamid tarafından organize edilen Ermenilere yapılan katliamların, esnasında Ermenilerin zorla Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi bu politikaların başlangıcı oldu. Daha sonra Ermenilerin müslümanlaştırılması, türkleştirilmesi daha sert şekilde devam etti.

1894–96 yıllarındaki II. Abdülhamid katliamları o dönemdeki aydınlardan Jean Jaures, Victor Berard, Anatole France, Johannes Lepsius, Lynch ve başkaları kınamışlardı.

1909 yılında vuku bulan Adana katliamları da aynı mantıkla düzenlenmişti.
Jön Türk hükümeti organize etti, Türk ordusu ve çeteleri de gerçekleştirdi.Adana katliamlarında yaklaşık 30.000 Ermeni katledildi. Bu katliamlarla ilgili Jön Türkler mahkeme düzenledi, fakat bu mahkeme sadece bir kurguydu. İlaveten mahsus çıkardıkları yangın neticesinde mahkeme belgelerinin çoğu yandı. Buna rağmen birçok belge kurtarıldı ve şimdiye kadar korunuyor.

24 Mayıs 1915 tarihinde Büyük Britanya, Fransa ve Rusya Jön Türk hükümetinin gerçekleştirdiği Ermeni halkına yapılan katliamları ve soykırımı kınayan bir mesaj yayınladılar.
Bu mesajda 1915 Nisan ayında başlayan katliamlar insanlığa ve medeniyete karşı Türklerin işlediği suç olarak tanımlandı.Metinde şu ifadeler yer alıyordu: ‘Hemen-hemen bir aydan fazladır Ermenistan’ın(Batı Ermenistan) Türk ve Kürt ahalisi Osmanlı yöneticilerinin izniyle ve hatta onların desteğiyle Ermeniler’e karşı katliamlar gerçekleştiriyorlar. Nisan ayının ikinci yarısında bu tür katliamlar Erzurum’da, Tercan’da, Egin’de, Bitlis’te, Muş’ta, Sasun’da, Zeytun’da ve bütün Kilikya’da yaşandı. Van bölgesinin yüzden fazla köylerindeki bütün Ermeniler öldürüldü, Van şehrinin Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuşatılmıştı. Aynı zamanda Osmanlı hükümeti İstanbul’un savunmasız Ermeni halkını eziyetten geçirdi. İnsanlığa ve medeniyete karşı Türkiye’nin işlediği bu suçu, Müteffik devletlerin hükümetleri olarak kınıyor ve Bab-ı Ali’ye bildiriyoruz ki; Bu olaylardan dolayı Türk hükümetinin bütün temsicileri ve bu katliamlara katılan tüm yöneticiler şahsen sorumlu tutulacaklar.

1919 yılında İstanbul’da Divan-ı Harp mahkemeleri (Osmanlı askeri mahkemeler) Jön Türk rejimini ve önderlerini Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Dünya Savaşına sürüklemek ve Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni vatandaşlarına katliam ve tehciri organize etmek için suçlu buldular.

Jön Türk liderlerinden çoğu Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Dr. Nazım, Kemal Bey, Cemal Azmi, Naim Bey, Bahattin Şakir mahkeme tarafından gıyaben idama mahkum edildiler. Daha sonra mahkemenin bu kararını Ermeni intikamcılar ‘Nemesis’ operasyonu

(taşnak olmayan Ermeni( Hay) Fedayisi Shan Natali grubu)çerçevesinde gerçekleştirdiler.

1919 yılında Batı Ermenistan'a verilen zararları değerlendirildi.

1920 yılında Sevr Barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın 88-93 maddeleri Ermenistan'la(Batı Ermenistan) ilgiliydi. 22 Kasım 1920 tarihinde ise, ABD 28. Başkanı Woodrow Wilson Türkiye ve Ermenistan sınırı hakkında hakem kararını onayladı.

Yukarıdaki deliller şunu gösteriyor ki, Ermenilere yapılan soykırımın sonucunda meydana gelen, Ermenilere ve Ermenistan'a(Batı Ermenistan) verilen zararların karşılanması, tazminat ve bununla ilgili hükümleri belirlenmiş, imzalanmış ve onaylanmıştır, ancak gerçekleştirilmemiştir. İlaveten 1923 yılından sonra bu meseleler kasten unutturulmuştur.

2. Ermeni halkına yapılan Soykırımın mahkum etme zamanı

Uluslararası camiası Lozan konferansından sonra 1923-1965 yıllarında Ermenilere yapılan Soykırım meselesinin üstünü ustaca örttü ve unutturdu.

Unutulma duvarı, ancak 1965 yılında Soykırımın(Meds Yeğern-Büyük Katliam) 50. yıl anması Sovyet Ermenistan'da alevlenen gösterilerle, hareketlerle ve özellikle 1973-1975 yıllarında sürgünde oluşan Milli Kurtuluş mücadelesinin askerleri Kurken Yanikyan, Kevork Acemyan, Simon Simonyan, ASALA, Adalet savaşçıları ve başka örgütlerin, bireylerin çabalarıyla yıkıldı.

1965 1985 yılları Ermenilere yapılan soykırımın tanınma yıllarıdır. İşte bu süreçte, Milli kurtuluş mücadelesine paralel olarak uluslararası medya Ermenilerin, Ermenistan'ın ve Ermenilere yapılan Soykırımla ilgili bilgiler, röportajlar, makaleler, kitaplar, programlar ve filmler yayınlamaya başladılar…

1985 yılında Mihail Gorbaçov tarafından ‘Perestroyka’ (Yeniden Yapılanma) politikası ilan edildi. 1987 yılında Avrupa Parlamentosu ‘Ermeni sorunu'n siyasi çözümü hakkında’ tasarıyı kabul etti. Bunların ardından Sumgayit, Bakü, Gence(Gandzak) şehirlerinde ve başka yerlerde Ermenilere yapılan katliamlar, zorla göç ve Azerbaycan tarafından Ermenistan’a, Karabağ’a (Artsakh)karşı saldırgan politikası başladı.

Yeni dönemdeki Ermeni Milli kurtuluş mücadelesinin ikinci aşaması 1988 -1994 yıllarındaki Artsakh (Karabağ) kurtuluş savaşıydı. Bu savaşın zaferle sonuçlanmasının ardından gerçekten Ermenilere yapılan Soykırımın mahkum etme ve tazminat süreci başlamalıydı. Zira Ermeni halkı yeni bir soykırım tehdidini atlatmıştı.

Ve zaman kaybı olduysa bile, şimdi her şeyi kaybettik anlamına gelmiyor.

Bir şey kabul etmemiz gerek. Ermenilere yapılan Soykırımın tanıma süreci bitmiştir ve artık Ermeni halkına yapılan Soykırımın uluslararası alanda mahkum edip, tazminat sürecine geçiş yapılmalıdır.

3. Ermenilere yapılan Soykırımın kronolojisi meselesi: 1915–1923 yoksa 1894–1923 ?

Bu meseleye hukuki açıdan baktığımızda Ermenilere yapılan Soykırımı hangi tarihlerde ve kimin tarafından gerçekleştiği çok önemlidir.Bu anlamda 1915-1923 sıralaması kabul edilemez. 1894-1923 olarak tanıtılması tarihi belgelere dayanarak doğrudur, çünkü üç farklı Türk hükümeti tarafından (Osmanlı, Jön Türk, Kemalist) Ermenileri yok etme politikası aynı şekilde sürdürülmüştür.Kıyaslamak için 24 Nisan 2011 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'n Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik mektubuna bakabilirsiniz.

Mutlaka bunun altını çizmeliyiz ki 1894 - 1896 yıllarında Sultan II. Abdülhamid tarafından organize edilmiş katliamlar ve 1909 yılında Jön Türklerin organize ettiği Adana katliamı Ermenilere yapılan Soykırımın ayrılmaz birer parçalarıdır. Bizim bunları ne hukuki, ne siyasi ne de ahlaki anlamda göz ardı etmeye hakkımız yok,çünkü bu olaylar Ermenilerin haklarının iadesi sürecinin genel zincirinin bir parçasıdır.

4. Ermenilere yapılan Soykırım sonucunda verilen zararların karşılanması hakkında bütünsel paket

Ermeni halkına yapılan Soykırım sonucunda Ermenilere verilmiş zararların karşılanması hakkında bütünsel paketinin ne olduğunu anlamak istiyorsak, öncelikle farklı Türk hükümetleri tarafından (Osmanlı, Jön Türk, Kemalist) insanlığa ve Ermenilere karşı gerçekleştirilen bütün suçları hatırlamalıyız.

Sadece sıralayalım:

Irkçılık, Türk milletinin üstünlüğünü savunan kibirli ideolojiler, Pantürkizmin oluşması, yayılması ve Türk çevrelerinde propaganda edilmesi.

Ermenilere karşı tehcir ve Soykırım için zemin hazırlayan program ve ideolojilerin oluşturması, yayılması, propaganda edilmesi.

1894 1923 yılları arasında Ermenilerin anayurdu(hayrenik) - Ermeni Yüksek Platosunda ve Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni halkına Soykırım organize etmek, propaganda etmek, ön hazırlık yapmak, kışkırtmak ve gerçekleştirmek. Ermenilerin mal ve mülküne el koymak.İki milyondan fazla Ermeninin imha edilmesi, yarım milyondan fazla Ermeninin Anayurtlarından(Hayrenik) zorla göç ettirilmesi.

– 1915 ve sonraki yıllarda Ermeniler dışında Süryani(Asuri), Rum, Arap (1920’lerden sonra Kürt) katliamları ve soykırımları gerçekleştirip onların da mülkiyetine el koymak.

1918 Yeni oluşan Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Batı Ermenistan Ermenilerine karşı saldırgan politika sürdürmek.

1918 Bakü Ermenilerine karşı yapılan soykırım.

1920 Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan politikası sonucunda saldırganlığa maruz kalan tarafa yasadışı antlaşmalar (1920 Aleksandrapol ve 1921 Moskova) mecbur kılmak.

1937-38 Dersim Ermenilerine karşı yapılan katliam ve soykırım.

1894 1923, 1923 2014 yıllarında Ermeni medeniyet değerlerinin, tarihi-mimari yapılarının, kiliselerin, haçkarların (Haç Taşı) tahrip edilmesi.

Ermenilerin ve bölgedeki diğer kadim halkların tarih, kültür, medeniyet v.b... başka değerlerinin sahtekarlıka kendisine mal edilmesi.

Ermenilere yapılan Soykırımla ilgili delillerin ve tarihi gerçeklerin inkar edilmesi, soykırımı red ve inkar etme politikasının sürdürülmesi.

Bu meselesinin çözümü için oyalanıp ve tazminat sürecini uzaklaştırmak için gerçekçi olmayan teklifler (Ortak Tarih komisyonu oluşturmak vs.).

22 Kasım 1920 tarihinde Woodrow Wilson’un hakem kararıyla Ermenistan’a(Batı Ermenistan) verlilen toprakları 97 yıldır işgal altında tutmak (Occupation).

1993 yılından itibaren Ermenistan(Doğu) Cumhuriyetine karşı yasadışı bir şekilde abluka uygulamak.

İnsanlığa ve Ermenilere karşı fark Türk hükümetlerinin işlediği suç listesinin bir kısmıdır bunlar. Azerbaycan’ın işlediği suçlar da Türkiye politikasının bir yansımasıdır. Ancak bu konuyu başka bir yerde, başka bir fırsat olursa dile getiririz.

Bugüne kadar 1923 ve sonraki yıllarda Ermenilere karşı işlenmiş suçları neticesinde Doğu Ermenistan'a verilen zararlar hesaplanmamıştır.Fakat burada sıralanmış suçlar Ermenilere yapılan Soykırımın sonucunda Ermenilere ve Batı Ermenistan’a verilen zararların gerçek ölçülerini, bütünsel tazminat paketini işaret ediyor.

Bunu da net bir şekilde ifade edebiliriz ki gerçekleştirilmiş suç, mahkum edilmediği ve tanzimat verilmediği sürece, Ermeniler yaşamak, kalkınmak, ilerlemek için hukuki siyasi temeller sağlanmadığı sürece soykırım günümüzde de devam etmektedir diyebiliriz.

 

Armen Ter-Sarkisyan

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluşturan özel konsey

Категория: Геноцид | Просмотров: 640 | Добавил: admin | Теги: Карабах Арцах Кавказ, АрмИнфоЦентр ARMINFOCENTER, Парламент Зап. Армении, Сирия Турция, США Европа, Армения Ереван, Церковь Амшенка, Диаспора Геноцид, россия | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS
Наш-RSS
Реклама

Безлимитная связь для студентов по тарифам вдвое дешевле рыночных
Тел. +7 903 250 47 25
ИА REGNUM - Армения
NEWS.am
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поиск по сайту
Видео
Календарь
«  Апрель 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Голосование
Самое читаемое
[09.05.2018]
День ПОБЕДЫ. Вечная слава Героям! Рядовые герои Великой Победы
[22.02.2014]
Эксклюзивное интервью Председателя Парламента Западной Армении о Парламенте и задачах армянской диаспорой в вопросе международного признания
[11.07.2013]
Телеканал "Культура": «По следам тайны: Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад»
[07.06.2013]
Декларация о формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении
[14.11.2012]
ТЕЛЕГОНИЯ: Информационная память о внебрачных сексуальных отношениях и любви. Видео.
[22.10.2012]
Истинное лицо современного ислама: Жестокая казнь за принятие христианства
[03.08.2012]
Вперед Армения! ...Лох Лава... - Առա՛ջ, Հայաստան... զում, զում, զում, զում...Լոխ լավա…или «Золотая» позиция олигархов
[25.07.2012]
Откуда родом Богородица – и за что убили Корюна Нагапетяна?
[17.07.2012]
Армения – Земля Ноя (видео)
[01.07.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «ТАИНСТВЕННЫЙ НАРОД АМАЛЕК – ВЕХИ ИСТОРИИ»
[16.06.2012]
Свободная трибуна: Наталья Соболь - «АМЯНСКИЕ ПУШКАРИ В КАЗАНИ – Дела давно минувших дней»
[27.05.2012]
БРАВО!!! Вардапет (архимадрид) Комитас об армянском происхождении европейских наций и многих тайных страницах истории и мировой цивилизации
[24.04.2012]
ВИДЕО: Массовые акции, посвященные памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г. в Мец Салах
[24.04.2012]
ОБРАЩЕНИЕ участников митинга посвященного памяти жертв геноцида армян в Западной Армении, Киликии и в Османской Империи в 1894-1923г.г.
[14.04.2012]
Обращение АРМИНФОЦЕНТРА к Президенту Армении и Католикосу всех армян по поводу антиармянских и антихристианских провокаций "Луйс Ашхар"
[21.01.2012]
Цитата из книги лауреата Нобелевской премии Шмуэля Йосефа Агнона «В сердцевине морей» об амалеках и армянах
[30.11.2011]
20 лет назад была учреждена Московская армянская община: Грустный экскурс в историю; Позорная роль Гегама Халатяна в стремлении ее разрушить
[24.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - "Амалек – колыбель цивилизации"
[23.07.2011]
Правда об АМАЛЕКАХ. - Бог дает добро на убийство - Кто такие амаликитяне и какое они имеют отношение к армянам?
[24.06.2011]
ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ ЛЕВОНОВСКОЙ ОППОЗИЦИИ: Мартовские погромы 2008 года в Ереване фактически инициировала оппозиция (аудио, видео)
[16.06.2011]
Мысли в слух: 16 июня 2000 года состоялся Учредительный съезд САР
[16.06.2011]
Видео - Страница Истории Союза армян России. Учредительный съезд, 16 июня 2000г., гостиница "Президент-отель", г. Москва.
[31.05.2011]
Позор! Экономическая и политическая элиты Армении: Депутаты Парламента, руководители партий, олигархи (Фото, Имена, Фамилии и ПРОЗВИЩА)
[28.05.2011]
ПОЗОР! Даже турки не могли себе позволить сделать такое: Памятник генералу Андранику в Сочи снесли руководители местного Союза Армян России
[24.05.2011]
Иудейский Азербайджан, или Тайны истории. Записки бывшего жителя города Баку
[24.04.2011]
Заявление Президента АРМИНФОЦЕНТРА Армена Тер-Саркисяна об инициировании в Гаагском трибунале вопроса об осуждении геноцида армян
Наши партнеры
Национальный совет Западной Армении
АМШЕНКА
Ухт Арарати
Все права защищены © 2011 Сайт АрмИнфоЦентр - Главный информационный ресурс Армянской диаспоры.
При полном или частичном использовании материала ссылка (гиперссылка) на АрмИнфоЦентр обязательна, даже если мы ссылаемся на другие источники.
Мнение АрмИнфоЦентр может не совпадать с мнением авторов отдельных материалов.
АрмИнфоЦентр не несет ответственности за содержание рекламы.
Использование материалов АрмИнфоЦентр в коммерческих целях без письменного разрешения АрмИнфоЦентр не допускается
Конструктор сайтов - uCoz